Tag

, ,

Pembangunan majid ini diawali dengan pemindahan pasar dari tengh kota ke daerah pantai kelurahan keluraha Argapura tahun 1974 Masehi. Pendiri masjid ini ialah H. Hamarzuki. Keunikan masjid ini ialah antara kubah yang satu dengan kubah lainnya berbeda, ada dua kubah dan 3 menara. Masjid ini berlokasi di jala Perikanan pasar Sentral Hamadi , Jayapura.

Sumber: Direktori masjid Bersejarah

Departemen Agama RI

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Urusan Agama Islam dan pembiaan Syari’ah

Jakarta tahun 2008

Iklan