Tag

, ,

Masjid ini dibangun pada tahun 1977 masehi. Masjid dibangun dengan ukuran 16 x16 meter, tahun 1989 masehi ditambahlagi bangunan khusus shof kaum perempuan dengan luas 8 x 8 meter. Keistemewan masjid ini ialah pada atap masjid yang memakai model tumpang sari, dengan kuda-kuda kayu ukuran khusus. Tahun 2004 nama masjid angkasa ditambah menjadi masjid Al-Amin Agkasa Jayapura. Lokasi masjid berada di jalan prof. Moh. Yamin, Angkasapura, Jayapura.

Sumber: Direktori masjid Bersejarah

Departemen Agama RI

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Urusan Agama Islam dan pembiaan Syari’ah

Jakarta tahun 2008