Tag

, , , ,

Masjid ini dibangun sekitar tahun 1526-1557 M pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah-Raja Pertama Kerajaan Banjar, oleh Khatib Dayan seorang ulama besar dari Demak. Bentuk bangunan masjid ilah Panggung dan atap tumpang tiga yang diberi hiasan sungkul dan Jamang. Bangunan masjid ini berukuran  26,1 x 22,6 m diatas tanah berukuran 30 x 25 meter. Pemugaran pertama masjid ini ialah pada tahun 1976 oleh Kodam X Lambung Mangkurat dan yang kedua tahun 1978. Setelah pembangunan yang kedua inilah bangunan ini ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya yang dilndungi undang-undang. Masjid Sultan Suriansyah berlokasi di Kuin Utara, kota Banjarmasin.

Sumber: Direktori Masjid Bersejarah

Departemen Agama RI

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Urusan Agama Islam dan pembianan Syari’ah

Jakarta tahun 2008

Iklan