Tag

, , ,

Secara pasti tiada orang yang megetahui kapan masjid ini didirikan. Berdasarkan cerita dari warga setempat pembangunan masjid ini ilakukan pada abad e 14 oleh pengikut para wali dari Demak. Bangunan masjid pertama kali terbuat dari bambu sebagai didnding, sedagkan atapya terbuat dari ijuk. 100 meter dar masjid terdapat kolam  kecil berukuran 3 x 6 metersebagai tempat untuk mengambil wudlu, Masjid ini semula dianggap angker oleh masyarakat setempat. Baru pada tahun 1800 seorag ulama/kyai yang bernama Imam Muttaqin dari Tembayat-Yogyakarta yang berani menggunakan masjid tersebut. Oleh ulama tersebut bangunan masjid tersebut di pugar, dindingya diganti dengan batu bata merah, atap diganti dengan genteng. Masjid ini kemudian hari mengalami pebaikan-pebaikan  kecil .

 

Sumber: Direktori masjid Bersejarah

Departemen Agama RI

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Urusan Agama Islam dan pembiaan Syari’ah

Jakarta tahun 2008

Iklan