Tag

, , , ,

Masjid ini dibangun pada tahun 1421  oleh Sunan Ampel atau raden rahmat, atas dasar restu raja Majapahit. Masjid ini mengalami perluasan pertama kali oleh Adipati aryo Cokronegoro, kemudian pada tahun 1926 oleh Adipati regent Raden Nitiadiningrat. Oleh panitia yang dibentuk khusus pada tahun 1954 dilakukan perluasan menjadi 2.069 m2. dan tahun 1974 diperluas lagi menjadi 5.624,84 m2. Masjid ini menjadi pusat syiar agama Islam di wilayah Timur pulau Jawa dan hingga kini masjid yang terletak di jl. Ampel Masjid no. 53, kelurahan Ampel Masjid, kecamatan Semampir, kota Surabaya.

 

Sumber: Direktori masjid Bersejarah

Departemen Agama RI

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Urusan Agama Islam dan pembiaan Syari’ah

Jakarta tahun 2008