Tag

, , ,

Masjid ini didirikan pada tahun 1865 atas prakarsa KH. Muhammad Soleh Bin Syarif Ismail dengan bantuan masyarakat. Bangunana masjid awal mula merupakan bangunan suraw yang terbuat dari kayu bulat Rumbia geribik dengan daya tampung 50 orang. Tahun 1885 dibangun kembali atas bantuan masyarakat, dermawan dari Bengkulu, Bugis, Melayu yang diprakarsai oleh Daeng Sawiji. Tahun 1888 kepengurusan masjid diserahakan pada H. Saleh Singapura, Tahun 1902 oleh H. Ismail dan tahun 1927 oleh tokoh ulama dari Arab H. Said Maqod. Pada zaman perggerakan kemerdekaan tahun 1946 merupakan markas terselubung bagi tentara Hisbullah. Ukuran bangunan Utama masjid ialah 25 x 25 meter., sayap kanan dan kiri 5 x 5 meter, dan bangunan belakang 10 x 20 meter. Tempat wudlu 10 x 15 Meter, kubah terbuat dari seng tebal berbentuk lonjong. Masjid ini beelokasi di jalan Laksamana Malahayati No. 100, kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung, kota Bandar Lampung.

Sumber: Direktori masjid Bersejarah

Departemen Agama RI

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Urusan Agama Islam dan pembiaan Syari’ah

Jakarta tahun 2008

Iklan